Handwerkles

Afkortingen en haaktermen.

Dit zijn de meest gebruikte afkortingen en haaktermen in haakpatronen. Sommige afkortingen worden gebruikt voor verschillende woorden / termen. Dit kan per schrijver / ontwerper / boek / tijdschrift verschillen. Zoek dus altijd eerst naar een afkortingenlijst in het betreffende boek / tijdschrift. Ben je ergens een afkorting of term tegengekomen die nog niet in de lijst staat? Laat het ons weten (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.), dan zetten we 'm erbij.

Onderstreepte tekst in deze kleur is een linkje naar een ander artikel op deze website of een YouTube video op kanaal Handwerkles.

Nederlands

Afkorting: Staat voor: Extra informatie:
aanh aanhechten (Nieuwe) draad vast maken aan het haakwerk.
afgeh afgehaakt(e)  
afh afhechten of afhalen  
afk afkanten Afhechten
afw afwisselen(d)  
ak andere kleur  
al(n) achterlus(sen)  
ast Ananassteek Reliëfsteek
beg begin  
beg.l beginlosse(n) Eén of meerdere lossen aan het begin van een rij of toer.
bl boog van lossen Ketting van lossen die een open ruimte overbrugt.
bo bobbel Haaksteek, samen gehaakte stokjes in één steek. Wordt ook wel een nop genoemd.
bov bovenste  
bvk bovenkant  
ck contrastkleur  
cl cluster Samen gehaakte steken
cm centimeter  
dbst dubbel stokje  
ddstk, 3dstk, driestk of drstk drie dubbel stokje / drievoudig stokje Haaksteek
d.om draad omslaan  
doorg doorgaan  
doorh doorhalen  
drstkv dubbel reliëfstokje voor Reliëfsteek
ddrstkv driedubbel reliëfstokje voor Reliëfsteek
dst(k) dubbel stokje Haaksteek
dzlf dezelfde  
eind eindig(gen) Stop(pen)
f feet (voet) Lengtemaat (304,8 mm = 0,3048 m / 12 inches)
fig figuur  
g gaatje Open ruimte
gr groepje Meerdere steken bij elkaar
gk goede kant Voorkant van het haakwerk
haaknld haaknaald  
heeng heengaande toer  
herh herhalen of herhaling  
hk hoofdkleur  
hv halve vaste Haaksteek
hstk half stokje Haaksteek
hst2s half stokje 2 samen Minderen
in inches  
inst insteken  
keerl keerlosse(n) Eén of meerdere lossen die je haakt voor je het werk keert.
kl kleur  
kntst kantsteek Haaksteek die zich aan de zijkant van het haakwerk bevindt
krst Kreeftsteek Siersteek
kst keersteek of keerstokje  
ktng ketting  
l losse(n) Haaksteek
lbg lossenboog Ketting van lossen die een open ruimte overbrugt.
l-boog(je) lossenboog Ketting van lossen die een open ruimte overbrugt.
lk liefdesknoop  
ls lus(sen)  
lst lussteek  
m meter  
meerd Meerderen Steken erbij maken
mind minderen Steken samen haken
mm millimeter  
ms Moesjes Haaksteek. Samen gehaakte lange lussen uit één ruimte opgehaald
mt maat  
nld naald  
omsl omslag, omslaan Draad om de haaknaald slaan
ong ongeveer  
oph ophalen of ophogen  
opz opzetten  
opzl opzetlosse(n) Beginlosse(n)
oversl overslaan Onbewerkt laten.
patr patroon  
pc Popcornsteek Haaksteek. Meerdere stokjes in één steek waarbij de bovenkant van de eerste en laatste steek worden verbonden.
pc Picot Siersteek
pv piekvaste Verlaagde vaste, ook wel Leeuwerikpootje genoemd.
r rij(en)  
r ruimte  
regelm regelmatig  
relst (al of vl) / rstkv / rstka / rst reliëfsteek of reliëfstokje (achterlangs of voorlangs) Haaksteek. Achterlangs of voorlangs zegt iets over hoe je moet insteken.
rest resterende Wat is overgebleven
rg ring(en)  
rmt ruimte  
rva Reliëfvaste achter Reliëfsteek
rvv reliëfvaste voor Reliëfsteek
s samen  
sam samen  
slst(n) slipsteek/slipsteken Halve vaste
smn samen  
ss staafsteek Bullion steek
st steek, steken  
st stokje Haaksteek
st2s stokje 2 samen Minderen
stk stokje Haaksteek
stk steek  
stkk stokje met kraal Stokje waarbij een kraal wordt meegehaakt.
stkp stokje met paillet Stokje waarbij een paillet wordt meegehaakt.
stksam stokjes samengehaakt minderen
terugg teruggaande toer  
tr toer  
tr trosje Meerdere (vaak hangende) steken bij elkaar
tus tussen  
v vaste Haaksteek
v2s vaste 2 samen minderen
vdv vierdubbele vaste  
vdstk vierdubbel stokje  
vhstk verlengd half stokje  
vierstk viervoudig stokje Haaksteek
vk verkeerde kant  
vl(n) voorlus(sen)  
vlg volgende  
volg volgende  
vor vorige  
vp vaste met paillet Vaste waarbij een paillet wordt meegehaakt.
vv verlengde vaste Vaste waarbij een extra handeling wordt verricht met als doel de steek iets langer te maken.
vv veelvoud  
weersk weerskanten Aan beide kanten
yd(s) yard(s) Lengtemaat (91,44 centimeter / 3 feet (voet) / 36 inches
zdstk zesdubbel stokje Haaksteek
zdrstkv zesdubbel reliëfstokje voor Reliëfsteek

 

Engels / Australisch

Let op! De vertaling naar Nederlands is hier anders dan in Amerikaanse patronen.

Afkorting: Staat voor: Vertaling naar Nederlands:
approx approximately ongeveer
cc contrast colour contrastkleur
ch chain losse(n)
ch sp chain space lossen ruimte
cm centimetres certimeters
cont continue(d) vervolgen / verder gaan
dc double crochet vaste
dc2inc double crochet twice in next stitch (to increase) twee vasten in één steek (meerdering)
dc2tog double crochet two stitches together (to decrease) twee vasten samen haken (minderen)
dc3tog double crochet three stitches together (to decrease) drie vasten samen haken (minderen)
dec decrease minderen
dtr double treble dubbel stokje
floop foundation loop magische lus
fphtr front post half treble reliëf half stokje voorlangs gehaakt
fptr front post treble reliëfstokje voorlangs gehaakt
g grams gram
htr half treble  half stokje
in inch(es) inch
inc increase meerderen
jdc joining double crochet stitch sluitsteek halve vaste
jhtr joining half treble sluitsteek half stokje
jtr joining treble sluitsteek stokje
lh left hand side linker kant
m metre(s) meter(s)
mm millimetre(s) millimeter(s)
mc main colour hoofdkleur
mk make maken
rem remaining overgebleven
rep repeat herhalen
rh right hand side rechter kant
rnd round toer
rs right side goede kant / voorkant
sc single crochet halve vaste
sk skip overslaan
sl knot slip knot opzetlus
sp space ruimte
ss slip stitch halve vaste
ss2pcs tog slip stitch two pieces together twee delen aan elkaar haken met halve vasten
st(s) stitch(es) steek/steken
tbl through back loop door achterste lus
tch turning chain keerlosse
tfl through front loop door voorste lus
tog together samen
tr treble crochet stokje
tr2tog treble crochet two stitches together (to decrease) twee stokjes samen haken (minderen)
tr tr triple treble drie dubbel stokje
wk work maken / kan verwijzen naar het haakwerk (your work)
ws wrong side verkeerde kant / achterkant
yd(s) yard(s) Lengtemaat
yo yarn over draad omslaan
ws wrong side verkeerde kant / achterkant

 

Amerikaans

Let op! De vertaling naar Nederlands is hier anders dan in Engelse / Australische patronen.

Afkorting: Staat voor: Vertaling naar Nederlands:
alt alternate afwisselen
approx approximately ongeveer
bb bobble nop
bl bobble stitch nop
beg begin(ning) begin(nen)
bet between tussen
bl(o) back loop(only) achterste lus
bp back post achterlangs insteken
bpdc back post double crochet reliëfstokje achterlangs
bpsc back post single crochet reliëfvaste achterlangs
bst bullion stitch bullion steek
cc contrasting color contrast kleur
ch(s) chain(s) losse(n)
ch sp chain space lossen ruimte
cl(s) cluster(s) cluster / groepje / meerdere steken bij elkaar
cm centimeter centimeter
cont continue(d) vervolgen / verder gaan
dc double crochet  stokje
dc2tog double crochet two together twee stokjes samen haken (minderen)
dc cl double crochet cluster groepje stokjes
dc dec double crochet decrease stokjes samen haken (minderen)
dc inc double crochet increase stokjes meerderen
dec decrease(ing) minderen
dtr double treble / double triple drie dubbel stokje
dtr cl double treble / double triple cluster groepje drie dubbel stokjes
edc extended double crochet verlengd stokje
esc extended single crochet verlengde vaste
fig figure figuur
fl(o) front loop(only) voorste lus
fpdc front post double crochet reliëfstokje voorlangs
fpsc front post single crochet reliëfvaste voorlangs
fptr front post triple crochet reliëfdubbelstokje voorlangs
g gram(s) gram
hdc half double crochet half stokje
hdc dec half double crochet decrease halve stokjes samen haken (minderen)
inc increase meerderen
invdec invisible decrease onzichtbaar minderen
long sc of long dc long single crochet or long double crochet verlengde vaste of verlengd stokje
lp(s) loop(s) lus(sen)
lp st loop stitch lussensteek
m meter(s) meter(s)
mc main color hoofdkleur
mm millimeter(s) millimeter(s)
mr make ring maakt cirkel
oz ounce(s) ongeveer 28 gram
patt pattern patroon
pc popcorn popcorn
pm place marker markeer de steek
prev previous vorige
ps puff stitch moesjes
rem remain(s)(ing) overgebleven
rep repeat(ing) herhalen of herhaling
rnd(s) round(s) toer(en)
rs right side goede kant / voorkant
sc single crochet vaste
sc dec single crochet decrease minderen
sc2tog single crochet 2 stitches together (decrease) 2 vasten samen haken (minderen)
sk skip overslaan
sl kn slip knot opzetlus
sl st slip stitch  halve vaste
sp space ruimte
st(s) stitch(es) steek/steken
tbl through back loop door achterste lus
tfl through front loop door voorste lus
tog together samen
tr treble of triple crochet dubbel stokje
v st v-stitch v-steek
wrsc wrapped single crochet omwikkelde vaste
ws wrong side verkeerde kant / achterkant
yd(s) yard(s) 91,44 centimeter
yo yarn over hook draad omslaan

 

Frans

Haakterm: Vertaling:
2 brides ensemble 2 stokjes in één steek (meerderen)
3 brides écoulées ensemble drie stokjes samen haken (minderen)
bride stokje
bride en relief arrière reliëfstokje achterlangs
bride en relief avant reliëfstokje voorlangs
chaînette de mailles en l'air ketting van lossen
demi-bride half stokje
double bride dubbel stokje
maille coulée sluit halve vaste
maille en l'air losse(n)
maille serrée vaste
maille serrée en relief avant reliëfvaste voorlangs
maille serrée en relief arrière reliëfvaste achterlangs
picot de trois mailles picot van 3 lossen
quadruple bride vier dubbel stokje
quintuple bride vijf dubbel stokje
triple bride drie dubbel stokje

 

Spaans of Latijns-Amerikaans

Haakterm: Vertaling:
a través de la hebra de atrás door achterste lus
anillo ring
anillos a la detrás del trabajo achterste lussen
anillos al frente del trabajo voorste lussen
aumentar meerderen
aumento meerdering
bodoque de 5 puntos vareta popcorn steek met 5 stokjes
cadena losse, kettingsteek
cadeneta losse, kettingsteek
carrera rij
continuar verder gaan, voortzetten
derecha, derecho rechts
dibujo figuur
diseño patroon
disminuir minderen
disminución mindering
espacio ruimte
frente voorkant
hebra lus
hilera rij
izquiera, izquierdo links
juntar verbinden
juntos samen, tezamen, bijeen, bij elkaar
lado de zijde, de kant
Lado a la izquierda verkeerde kant
lado derecho juiste kant
lado frente voorkant, voorste zijde
lado revés achterkant, achterste zijde
lazada haal over
media vareta half stokje
medio punto vaste
medio punto alto half stokje
pasado halve vaste
patrón patroon
puntada steek
punto steek
punto alto stokje
punto alto doble dubbel stokje
punto alto frente stokje in voorste lus
punto alto relieve tomado por delante reliëfstokje voorlangs of stokje in voorste lus
punto alto relieve tomado por detrás achterlangs stokje of stokje in achterste lus
punto alto triple driedubbel stokje
punto bajísimo halve vaste
punto bajo vaste
punto bajo extendido verlengde vaste
punto bajo hecho por delante voorlangs vaste
punto cadena losse, kettingsteek
punto cadeneta losse, kettingsteek
punto cangrejo kreeftsteek of krabsteek
punto corrido halve vaste
punto enano halve vaste
punto media vareta half stokje
punto medio half stokje
punto medio alto half stokje
punto medio alto atràs half stokje in de achterste lus
punto medio alto frente half stokje in de voorste lus
punto mota noppensteek
punto raso halve vaste
puntos vareta cerrados en un mismo punto cluster
punto vareta stokje
punto vareta doble dubbel stokje
punto vareta doble hecho por delante voorlangs dubbel stokje
punto vareta doble hecho por detràs achterlangs dubbel stokje
punto vareta hecho por delante voorlangs stokje
punto vareta hecho por detrás achterlangs stokje
punto vareta triple driedubbel stokje
repetir herhalen
revés achterkant, achterzijde
ronda toer of ronde
saltar (no tejer) overslaan
siquiente volgende
trabajar werken
unir verbinden
vareta stokje
vuelta toer of ronde
X

Right Click

No right click